2017

Wet Werk en Zekerheid en van Werk naar Werk: het nieuwe mobiliteitsdienstverband

Wet Werk en Zekerheid en van Werk naar Werk: het nieuwe mobiliteitsdienstverband De afspraken tussen werkgever en werknemer zijn in een arbeidsovereenkomst vastgelegd. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de werknemer voor de werkgever tegen betaling arbeid zal verrichten. De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd, met een vaste einddatum, of onbepaalde tijd zijn. Vanaf 1 juli 2015 geldt de Wet Werk en Zekerheid. In deze wet is vastgelegd waaraan werkgever en werknemer moeten voldoen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (mobiliteitsdienstverband).