2016

Hoe zit het nou met jaarrekeningen?

Wat is een jaarrekening? Een jaarrekening is het financieel overzicht van een bedrijf over een boekjaar. Ieder bedrijf of onderneming moet een dergelijk overzicht maken. Een jaarrekening moet in de regel binnen vijf maanden na het aflopen van een boekjaar worden opgesteld door het bestuur. Daarna wordt deze vastgesteld door middel van de algemene vergadering. Binnen 8 dagen wordt het overzicht gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het overzicht bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening.