Wet Werk en Zekerheid en van Werk naar Werk: het nieuwe mobiliteitsdienstverband

Wet Werk en Zekerheid en van Werk naar Werk: het nieuwe mobiliteitsdienstverband De afspraken tussen werkgever en werknemer zijn in een arbeidsovereenkomst vastgelegd. In de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat de werknemer voor de werkgever tegen betaling arbeid zal verrichten. De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd, met een vaste einddatum, of onbepaalde tijd zijn. Vanaf 1 juli 2015 geldt de Wet Werk en Zekerheid. In deze wet is vastgelegd waaraan werkgever en werknemer moeten voldoen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (mobiliteitsdienstverband). [Meer lezen]

Hoe zit het nou met jaarrekeningen?

Wat is een jaarrekening? Een jaarrekening is het financieel overzicht van een bedrijf over een boekjaar. Ieder bedrijf of onderneming moet een dergelijk overzicht maken. Een jaarrekening moet in de regel binnen vijf maanden na het aflopen van een boekjaar worden opgesteld door het bestuur. Daarna wordt deze vastgesteld door middel van de algemene vergadering. Binnen 8 dagen wordt het overzicht gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het overzicht bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening. [Meer lezen]